Motto

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend, draagt iedere Sw!ngbander op zijn/haar eigen manier bij aan het succes van de Sw!ngband. Iedere Sw!ngbander realiseert zich dat samen muziek maken ‘teamwork’ is en dat we als team projecten uitvoeren met concrete doelstellingen. We beleven samen plezier aan onze muziek, met respect voor onderlinge,  individuele verschillen.

De Sw!ngband bestaat bij de gratie van de onderlinge verbondenheid tussen muzikanten, dirigent(en), de initiatiefnemers en het publiek.