Op weg naar het Valentijn-in-Sw!ng Concert

Als afsluiting van het gezamenlijk project Zulvern Drenties spelen we op 14 februari in zalencentrum Meursinge in Westerbork! We bereiden ons in januari o.a. voor op het instuderen van een gloednieuw koorbegeleidingsarrrangement van de hand van onze dirigent Libbe Oosterman voor het begeleiden van niemand-minder-dan de Drentstalige jazz-zangeres Martijje!  Niet alleen begeleiden wij de swingende dames en heren van het seniorenpopkoor Swingkoor hierbij, we brengen ook een eigen setje muziek op de planken tijdens dit Valentijn-in-Sw!ng Concert.
Aan dit concert werkt ook het tienerkoor “Enchanted” van cultureel centrum De Muzentuin in Beilen mee!