Repertoire

Het repertoire van de Sw!ngband is constant in ontwikkeling!
Op dit moment bestaat de lijst uit twee soorten arrangementen. Enerzijds zijn dat de arrangementen die in het eerste seizoen (2013-2014) ingestudeerd zijn voor de belevingsconcerten voor senioren in het kader van het project Muziek Houdt Jong:
Goedenacht
De Veldmuis
De Postkoets
Hutje bij de Zee
Zonnetje Schijnt
Twee Reebruine Ogen

Vanaf maart 2014 bouwt de Sw!ngband onder leiding van hun dirigenten aan nieuw repertoire dat m.n. in het teken staat van het project Zulvern Drenties, waarbij samengewerkt wordt met het nieuw op te richten seniorenpopkoor het Sw!ngkoor:
It don’t mean a Thing
Happy!
Fire
Midnight Memories
Wake me up
Dansmuziek
The Cup Song
Rood
Vlieg met me Mee
Radar Love
Sergeant Pepper’s Lonely Heart Club Band